Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp là gì?

Trong một công ty, doanh nghiệp thì sẽ có rất nhiều vị trí, chức vụ cao cấp khác nhau. Trong đó, lãnh đạo và quản lý là 2 vị trí mà nhiều người thường nhầm lẫn, cho rằng 2 chức vụ này giống nhau. Tuy nhiên, sự thật thì lãnh đạo và quản lý là những chức danh có công việc, quyền lực hoàn toàn khác nhau. Để biết được điểm khác nhau giữa hai chức vụ này thì các bạn hãy tham khảo bài viết Govi cung cấp sau đây.

Khái niệm về lãnh đạo và quản lý

Lãnh đạo (Leader): là những người đứng đầu, kiểm soát một tổ chức, tập thể riêng biệt. Lãnh đạo là người xác lập ra phương hướng, tạo ra những kế hoạch cụ thể và truyền cảm hứng cho tập thể nhân viên. Công việc của các nhà lãnh đạo là làm tư tưởng, tạo động cơ hoạt động cho đội ngũ nhân viên của mình.

Quản lý (Manager): là người chịu trách nhiệm về những nội dung quan trọng của các dự án, công việc hoặc một đội nhóm. Công việc của các nhà quản lý là làm kế hoạch, tổ chức và điều phối hoạt động của một nhóm nhân viên nhỏ.

Những điểm khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý

Sự khác nhau về tính chất công việc: Không chỉ khác nhau về khái niệm, tính chất công việc của lãnh đạo và quản lý cũng có sự khác nhau. Theo đó thì lãnh đạo sẽ hướng đến những mục tiêu dài hạn với tầm nhìn xa. Còn quản lý là người sẽ đặt ra mục tiêu ngắn hạn với các nhiệm vụ chi tiết. Cụ thể, lãnh đạo là người tạo sự thay đổi còn quản lý là người duy trì tốt sự ổn định. Lãnh đạo là người tập trung định hướng mọi người còn quản lý tập trung quản lý công việc. Lãnh đạo có tầm nhìn tổng quan còn quản lý là người đề ra những nhiệm vụ nhất định. Lãnh đạo là người mong muốn đạt những thành tựu còn quản lý là người mong muốn tạo ra kết quả. Lãnh đạo là người chấp nhận rủi ro còn quản lý là người giảm thiểu rủi ro.

Quyền lực của lãnh đạo và quản lý: Người lãnh đạo sử dụng quyền lực từ sức ảnh hưởng của cá nhân. Còn quản lý là người sử dụng quyền lực từ vị trí của mình, họ có quyền phân bổ, giao việc, đưa ra các nhiệm vụ và yêu cầu công việc cho cấp dưới của mình.

Cách áp dụng luật lệ: Với những luật định, luật lệ của doanh nghiệp thì người lãnh đạo sẽ có cái nhìn tổng quan để có biện pháp cải thiện chúng tốt hơn. Còn với người quản lý thì sẽ luôn giữ nguyên tắc và thực hiện đúng những luật lệ đã đưa ra.

Qua đây thì các bạn cũng có thể thấy rằng lãnh đạo và quản lý là hai chức vụ có công việc, quyền lực hoàn toàn riêng biệt nhưng sẽ có sự bổ trợ lẫn nhau. Điều này rất cần thiết để tạo nên một doanh nghiệp có cơ chế hoạt động vững mạnh, chuyên nghiệp trong thời đại hiện nay.

Bình luận