Tuyển dụng

Tuyển dụng kế toán thuế

Lương: Trên 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/11/2021
Toàn thời gian

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Lương: Trên 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/11/2021
Toàn thời gian

Tuyển dụng nhân viên Sale online

Lương: Trên 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/11/2021
Toàn thời gian

Tuyển dụng nhân viên thủ kho

Lương: Lương thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/11/2021
Toàn thời gian

Tuyển dụng nhân viên vận đơn

Lương: Trên 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/11/2021
Toàn thời gian

Tuyển dụng nhân viên bán hàng năm 2021

Lương: Trên 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp:
Toàn thời gian

Govi tuyển dụng nhân viên IT Support

Lương: Lương thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp:
Toàn thời gian

Govi tuyển dụng content leader năm 2021

Lương: Trên 17 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp:
Toàn thời gian

Govi tuyển dụng kế toán tổng hợp năm 2021

Lương: Trên 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp:
Toàn thời gian

Govi tuyển dụng kế toán kho năm 2021

Lương: Trên 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp:
Toàn thời gian