Tầm nhìn chiến lược

Govi theo đuổi mục tiêu lớn dài hạn trở thành thương hiệu số 1 ngành nội thất văn phòng năm 2028.
Để đạt được mục tiêu lớn này, Govi xây dựng các chương trình hành động toàn diện ở ba khía cạnh.

icon tam nhin
Sản phẩm
Phát triển sản phẩm, không ngừng cải tiến và cho ra sản phẩm mới dẫn đầu xu hướng
icon tam nhin
Công nghệ
Số hóa toàn diện, áp dụng công nghệ trong vận hành và quản trị hệ thống
icon tam nhin
Dịch vụ
Mở rộng hệ thống, nâng cao dịch vụ và trải nghiệm khách hàng
Xem thêm

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa Govi là giá trị cốt lõi, là nền tảng kiến tạo nên các hoạt động, môi trường làm việc và một tập thể đoàn kết cùng hướng tới để đạt mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Xem thêm
Xem thêm

Tham gia cùng chúng tôi

Govi tự hào vì có bạn. Hãy cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh mang đến cho doanh nghiệp không gian làm việc tiện nghi góp phần khơi dậy nguồn cảm hứng tích cực cho người lao động trí thức.

Cơ hội nghề nghiệp

Tham gia cùng chúng tôi

Govi tự hào vì có bạn. Hãy cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh mang đến cho doanh nghiệp không gian làm việc tiện nghi góp phần khơi dậy nguồn cảm hứng tích cực cho người lao động trí thức.

Cơ hội nghề nghiệp

Hợp tác

Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác trên tinh thần cùng thắng sẽ mang lại lợi ích cho đôi bên và sự phát triển bền vững. Đăng ký trở thành đối tác của chúng tôi tại đây.

Liên hệ ngay
Liên hệ ngay